За нас

Фирма „МОНЕЛ” ООД е регистрирана през м. март 2004 год. и се представлява от ВАЛЕРИ ИВАНОВ, в качеството си на Управител.

Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата ни, през 2010 г. внедрихме система за управление на качеството със сертификат EN ISO 9001:2008.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът ни зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Фирмата разполага с програмен продукт „БИЛДИНГ МЕНИДЖЪР” за офериране и отчитане на строителния процес.

Предлагани услуги

  • Доставка и монтаж на ел. оборудване за химическата, металургическата и енергийната промишленост;
  • Доставка и монтаж на ел. инсталации ниско и средно напрежение, в т. ч. пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации;
  • Извършване услуги с автовишка - 24 м; Отдаване под наем;